הבחירות לראשויות המקומיות: רק כ-49% הצביעו בקלפיות

כ-3.9% מבעלי זכות הבחירה כבר הצביעו בבחירות לרשויות המקומיות, זאת בהשוואה ל-5.3% מהבוחרים שהצביעו עד…