הילולת הרה”ק רבי יצחק אבוחצירא זיע”א בבית הכנסת “נר דוד ואוהל רחמה” | חרדים אשדוד

ציבור רחב השתתף בסעודת הילולא לכבודו של הרה”ק רבי יצחק אבוחצירא זיע”א שארגן ר’ אלי כהן בשיתוף יחד עם המועצה הדתית והמרכז למורשת הרמב”ם באולם שע”י בית הכנסת “נר דוד ואוהל רחמה” ברובע ט’ בראשות רבנים חשובים ובראשם הרה”ג רבי מאיר אבוחצירא שליט”א רבה של הסיטי ורב ק”ק “תפארת רפאל” וחבר איחוד הרבנים הספרדי.

במעמד השתתפו עוד הרבנים: הרב עובדיה דהן יו”ר המועצה הדתית, הרב עותניאל מנצור יו”ר מרכז מורשת הרבים, הרב ימין לוי נשיא המרכז, הרב חיים פוגל יו”ר המרכז ר’ אלי כהן בעל המיזם “מחבקים את תושבי הדרום” ובנו אורי דוד, הרב חיים אמסילי ממונה מחלקת חינוך חרדי וחבר מועצת העיר, ח”כ ינון אזולאי ואבי אמסלם ממ”ק ראה”ע.

הרב עותניאל מנצור יו”ר מרכז מורשת הרבים, עמד מקרוב על פעילות מרכז מורשת הרמב”ם בארץ ובתפוצות. עוד אמר, זכה מרכז מורשת הרמב”ם ועדות ישראל בעיר טבריה להפיץ את מורשתו של הרמב”ם בארץ ובעולם וכן לשמר ולחזק מסורות עתיקות יומין של שונות בעם ישראל וביניהם: מרוקו, תימן, פרס, בני מנשה ועוד. ב”ה הערב אנו זוכים יחד עם מיזם ״מחבקים את תושבי הדרום״ בניהולו של ידידנו ר’ אלי כהן הי”ו לקיים כנס ייחודי בסימן שבת שירה ולציון ההילולא של הרה”ק רבי יצחק אבוחצירא זיע”א, זו ההזדמנות לברך את משתתפי כנס זה בו אנו אומרים בגאווה – עדתנו עדת מרוקו וצפון אפריקה עדה קדושה היא, ויש לה מסורות קדומות כגון: “שירת הבקשות” הנאמרת בשבתות החורף, ומוטל עלינו להמשיך ולחזק את מנהגנו השונים כי מנהגנו היא תורתנו.

הרה”ג ר’ מאיר אבוחצירא בדבריו הזכיר את מעלתו הגדולה של בעל ההילולא הרה”ק רבי יצחק אבוחצירא זצוק”ל והביא מדברי תורתו על פרשת השבוע, שנאמר “כי חג ה’ לנו” ושאל באיזה חג מדובר כאן? וביאר בעל ההילולא, כי החג הגדול זה שהקדים קודם לכן שבנערנו ובזקננו נלך, ברגע שהנערים – הצעירים הולכים בדרכי אבותם זה החג הגדול שכך משמרים את המסורת, החינוך היהודי גם לדור העתיד ואין לך חג ושמחה גדולה יותר מזה.

הרב עובדיה דהן קידם בברכת ברוכים הבאים את הרבנים והאורחים והזכיר שערב זה נעשה יחד עם מורשת הרמב”ם, ונזכיר הלכה שכתב בהלכות יסודי התורה פרק ח’: “משה רבנו – לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות – יש בלבו דופי”. משה רבינו לא עשה אותות ומופתים להביא ראיה לאמונה, אלא זה היה צורך השעה, כך גם רבותינו קדושי עולם בעל האביר יעקב זיע”א בעל ההילולא רבי יצחק זיע”א והבבא סאלי זיע”א, הם לא עשו ניסים בשביל להראות שיש בורא לעולם, אלא כך
היתה הנהגתם היום יומית שחיו מעל הטבע ואמרו שהכל מאיתו יתברך ולכן כשיצאה ברכה מפיהם – התקיימה.

למשתתפים חולקו חוברת בקשות “שירה ופיוט” שיצא במיוחד לכבוד בעל ההילולא זצוק”ל ולרגל שבת שירה הקרובה, כך שבין דרשות ודברי הברכה מפי הרבנים שרו את השירים בליווי תזמורת אנדלוסית שהנעימה את הערב בניצוחו של הפייטן יצחק כהן.

ר’ אלי כהן הודה בדבריו לרבנים ולאישי הציבור וכן לקהל המשתתפים שהגיעו להשתתף בהילולא המסורתית והעלה על נס בדברי שבח את הפעילות הענפה של מרכז מורשת הרמב”ם בניהולו של הרב עותניאל מנצור וציין בדבריו את שיתוף הפעולה הפורה להנחלת מורשת יהדות ספרד לטובת הכלל ובפרט בימים קשים אלו, כאשר חיילי צה”ל נלחמים ומחרפים את נפשם במלחמה קשה, פעלנו יחד ושתיפנו פעולה לשמח את החיילים ואת תושבי הדרום על מנת לרומם אותם ולהודות להם.

הרבנים בנאומם, בירכו את חיילי צה”ל שזכות בעל ההילולא הצדיק רבי יצחק אבוחצירא זיע”א תגן על כל עם ישראל לבשורות טובות, להצלחת חיילנו, החלמת הפצועים והשבת החטופים במהרה אמן!

בסיום הערב, משתתפי ההילולא קיבלו כמזכרת “בקבוק מאחיה” קטן עם סגולת העראק המיוחסת לבעל ההילולא זצוק”ל.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *