העונש של הפועל רהט “הומתק” ל-30,000 שקלים


|
הפועל רהט עונת 2023-24  (באדיבות המועדון)
הפועל רהט עונת 2023-24 (באדיבות המועדון)

בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל “המתיק” את עונשה של הפועל רהט מליגה ג’. בהרכב של שלושה שופטים, פרופסור עו”ד מיגל דויטש, עו”ד דוד יהב ועו”ד אורטל קליין, נקבע כי העונש שהושת על המועדון (קנס בגובה של 75,000 שקלים) יופחת לסכום של 30,000 שקלים בלבד. מעבר לכך, לקבוצה מליגה ג’ הופחתו שלוש נקודות נוספות, מעבר לנקודה שהופחתה בזמנו, בידי הדיין עו”ד ישראל שמעוני.

לאחר קבלת העונש ההוא (75,000 שקלים), עו”ד איל יפה נכנס לתמונה ולקחת את תיק מספר 31-23-24 בניסיון לעזור להפועל רהט שלא להתפרק ולהמשיך את קיומה בכדורגל הישראלי. “ביה”ד חרג מאוד מהנהוג“, כתב בערער שהגיש עו”ד איל יפה בעניינה של הפועל רהט. הערער התייחס לקנס, בניסיון להמשיך ולקיים את הקבוצה, שאינה נתמכת בידי העירייה ומחזיקה לא מעט בני נוער שלא ייזרקו לרחובות.

בפסק הדין נכתב בין השורות כי: “היה מקום לגזור על המערערת עונש של הפסקת פעילות מיידית בפועל (כאמור, נגזר על ידי ביה”ד המשמעתי עונש של הפסקת פעילות על תנאי). עם זאת, יש להתחשב במידה מסוימת בכך שלא הוגש ערעור על ידי התובע ולהימנע ממיצוי מלוא העונש שהיה ראוי לגזור על המערערת, אילו היה מוגש ערעור כאמור. מקים אחרים אשר אליהם הפנתה המערערת, אין בהם כדי לשלול החמרה מיוחדת עימה”.

“כל מקרה ונסיבותיו. יש להוסיף כי עיצוב המדיניות נעשה על ידי בית הדין העליון. מדיניות זו מיושמת בהתאם למקרה הנדון. לפנינו, כאמור, מקרה קיצוני במיוחד. נוכח כל האמור, אציע כי יופחתו בפועל מהמערערת ארבע נקודות (במקום הפחתה של נקודה אחת, שנגזרה על ידי בית הדין המשמעתי), ועונש הקנס יעמוד על סך של 30,000 שקלים. עונש הפסקת הפעילות על תנאי שנגזר על ידי בית הדין המשמעתי יותר על כנו”, סיכמו בהרכב השופטים.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *