יזהר שי: “מוכן לשחרר את רוצח בני תמורת החטופים”

  

  

Lat   deg  
min  

S Lon  
deg  
min  

E

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *