משפט נתניהו: העדות המביכה של עוזי ארד

השופטים הפצירו שוב ושוב בעוזי ארד, ראש המל”ל לשעבר, לא לסטות מעדותו במסגרת השאלות שהופנו אליו ובעצם לא לטנף על נתניהו, אבל השנאה לנתניהו חזקה ממנו.

זו הייתה עדות מביכה מאוד וחבל שהפרקליטות הביאה את ארד למצב כזה.

נראה שהפרקליטות לא מפספסת שום הזדמנות לגולים עצמיים. בשביל מה הבאתם את ארד, לעזאזל? רציתם לקבל כמה כותרות שליליות על נתניהו בתשקורת בצר לכם. אז הנה, לא הצליח לכם.

הנה העדות של ארד באדיבות האולפן הפתוח של כנרת בראשי והקלדנית נאוה כהן. החקירה הנגדית נוהלה על ידי עו”ד טפת מויאל רוטשילד מהצוות של אלון גילדין.

ארד: היום אני גמלאי של המוסד. מאוד מקובל עלי לשמור, יש פה נציג מלמ”ב, בגלל שיש תחומים שונים מבקש לא לחשוף שום דבר לציבור.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: אם אתה חושב שתהיה בעיה עם משהו נצטרך לבדוק. ואם זו בעיה שהעד יגיד לנו.

ארד: כל דבר של חיסיון מבקש לכבד. אני גמלאי משנת 2000 הצטרפתי בשנת 75 ותכננתי לפרוש בשנת 2000 פרשתי בנובמבר 1999. כל אותו זמן הייתי עובד מוסד לכל דבר וענין.

רוטשילד: מה עשית אחרי שסיימת את שירותך במוסד? אלו קשרים היו לך עם לשכת ראש הממשלה.

ארד: למדתי בארץ בטבריה, היינו בין המפונים במלחמת השחרור. הוריי היו בקיבוץ בזמן המלחמה היום הם בקיבוץ אחר.

השופטת פרידמן-פלדמן: נא להיצמד לשאלות. היה לך תפקיד מאוד חשוב. אבל להיצמד לשאלה.

רוטשילד: אחרי שפרשת מהמוסד מה עשית? דגש על תפקידים בלשכת ראש הממשלה הקשורים לנתניהו גם כאשר לא היה ראש הממשלה משנת 2000

ארד: היו לי הצעות מאקדמיה. בחרתי שנה ראשונה לאוניברסיטת חיפה ואחר כך מרכז בינתחומי. במשך קרו בל-10 שנים הייתי שם. קיבלתי דרגת פרופסור. הקמתי מכון לאסטרטגיה. התחלתי מסורת שחשבתי שתורמת למדינה תוך כדי זה בתוך התקופה זו וועדת חוץ וביטחון של הכנסת ביקשה שאשמש יועץ מיוחד בוועדת חוץ וביטחון. כל זה ללא שכר. היה גם האלוף בן שושן. אני יועץ במליאה וגם יועץ בוועדה שלא מזכירים את שמה

רוטשילד: מה עשית בין 97-99?

ארד: מ-95 עד 97 הייתי ראש אגף מודיעין של מוסד. פגשתי את נתניהו כראש ממשלה בשנת 96. שם נפגשנו.

רוטשילד: באילו שנים שימת ראש מל”ל?

ארד: רוצה לענות בהרחבה ומדוייק

השופטת פרידמן-פלדמן: איזה שנים? מעירה לו כמה פעמים לענות לעניין. אנו עוסקים בנושא מסוים. אתה כאן כדי לענות על מה שמתאים פה.

ארד: הייתי מ-2009 ועד 2011.

רוטשילד: לפני שמונית לראש מל”ל האם היה לך תפקיד בקשר עם נתניהו? האם מינה אותך לתפקיד? היית יועץ שלו? היית יועץ מדיני בין 97-99 בכהונה ראשונה של ראש הממשלה

ארד: הושאלתי על ידי המוסד לשמש בתפקיד היועץ המדיני של ראש הממשלה, כן.

רוטשילד: בשנים לאחר מכן עד שמונית לראש מל”ל היית מעת לעת יועץ של ראש הממשלה פורמלי או לא פורמלי לפעמים

ארד: בדיוק כך. הדבר קיבל גיבויו שראש הממשלה יצא לחו”ל, הצטרפתי לפגישות שלו, עם סנטור צעיר בשם אובמה

השופטת פרידמן-פלדמן (מעירה לעד שוב): תתמקד בשאלות. לא יותר ולא פחות. הצדדים יודעים איזה מידע הם צריכים. אין זלזול במה שעשית אבל זו מהות הדיון.

ארד שוב מנסה להוסיף תוספות ופלדמן אומרת לו לא לענות בהרחבה.

רוטשילד: מתי נתקלת בקושי לקבלת ויזה לארה”ב ומה היו הנסיבות? מה הייתה העילה לזה?

ארד: בשנת 2005-6 פנו אליי בזמן שהייתי בארה”ב אנשי האף.בי.איי ושאלו אותי וחשפו שחושדים בי שאני איש מוסד שמבצע פעילות חשאית בלתי מותרת בארה”ב, הם שאלו שאלות. דיווחתי על זה למוסד, שב”כ ושר החוץ ולא היה שום שיבוש בהגעתי אח”כ לארה”ב, המשכתי להגיע כולל לעיתים אפילו לפגישות עם שר ההגנה האמריקאי ועם נתניהו ועם אובמה אבל בערך שנת 2007 ואני מניח שהחומר כולו אצל המוסד.
אמרו לי לא להגיע לארה”ב כי אם אגיע לא אוכל להיכנס. נאמר לי – השגרירות האמריקאית טילפנה למזכירה שלי. השגרירות האמריקאית אמרה למזכירה שלי ואמרה לה אל תבואי לארה”ב לפגישה, אנחנו לא ניתן לו להיכנס חזרתי ואז באתי לשגרירות, הם ביקשו לבטל את הוויזה שלי לקחו את הדרכון החתימו על הוויזה שלי בוטל, ולכן מאותו רגע…

רוטשילד: היה כתוב נימוק?

ארד: הנימוק שהם נתנו פעם אחד מתוקף של סיכון ביטחוני, ואני יודע שגם עפ”י השאלות ששאלו אותו ומה שפורסם בעיתונות האמריקאית שהמכון במרכז הבינתחומי זה קן מרגלים, הם ניהלו חקירה גדולה של השדולה היהודית זו טענה שיש להם נגד ישראל ולא נגדי וזה החשד הכללי. מי שידע שזה לא נכון זה ראש המוסד וראש השב”כ.

עו”ד חדד: אני אשאל שאלות בנושאים האלה שלא יגידו על ביטחון כלום
נציב המלמ”ב: לא נכון

עו”ד חדד: אשאל בדיוק על הדברים האלה. אם יש בעיה תגיד עכשיו, אם לא אתה לא תגיד אחר כך

רוטשילד: תיקנו לך את הוויזה בתקופה הזו היית יועץ של רוה”מ. האם פנית לעזרתו?

ארד: לא. זה לא היה נאה. מי שהיה צריך לפעול זה משרד החוץ או במקרה המיוחד במסגרת דו שיח של גורמי הביטחון של ישראל וארה”ב היו צריכים לנהל דו שיח. אני אומר את הדברים מתוך סמכותי כי בתפקידי כראש המל”ל הם היו עמיתיי האמריקאים.

רוטשילד: בשנת 2009 מה קורה עם הוויזה שלך? אתה ממונה לראש מל”ל?

ארד: בתור אדם שמתמנה לתפקיד הזה מנפיקים לי דרכון דיפלומטי ששם נקוב תפקידי. על הדרכון הדיפלומטי הזה צריך לשים ויזה אוטומטי זה מגיע ממשרד החוץ לשגרירות האמריקאית לצורך הטבעה של ויזה.

רוטשילד: היה לך שיח עם ראש הממשלה על הוויזה שלך?

ארד: ברגע מסויים כן. הוא ער לזה שהאמריקאים חשדו בי בפעילות חשודה. אני סיפרתי לו, לא כדי להסתייע בו כי תוך שבועיים אני אמור לצאת לוושינגטון לארגן את הביקור שלו. בדרך כלל ביקור ראשון זה מכונן כי יש פה מעין חפיפה. לכן ראש הממשלה צריך שאני אצא.

רוטשילד: מה אמר לך?

ארד: שהוא דיבר עם ראש השב”כ שידבר גם בענייני. אני לא יודע מתי דיסקין יצא ומתי חזר אני יודע שאחרי שבועיים השגריר של ארה”ב נתן לי את הדרכון עם הוויזה.

רוטשילד: מה נתניהו אמר לך לגבי הביקור של דיסקין

ארד: שדיסקין חזר ואמר לו שטיפל בעניין אבל שיש משהו שעדיין מציק לאמריקאי. ראש השב”כ לא הצליח לשכנע את האמריקאים שהייתי עובד מוסד בתקופה הרלוונטית. אני יודע שהם גם לא האמינו לדגן בעניין זה.

רוטשילד: ממה שידוע לך מנתניהו או בדרך אחרת שקלטת בחושיך האם מר נתניהו בתקופה הזו לאחר שמונת לראש המל”ל שוחח עם מישהו בממשל האמריקאי בעניין הוויזה שלך?

ארד: אף פעם שאני יודע. כלומר אחרי שקיבלתי את הוויזה?

רוטשילד: בסמוך.

ארד: הכל נעשה באותם ימים כי אני צריך לעשות לצאת לוושינגטון. גם כשנתניהו סיפר לי שדיבר עם יובל דיסקין זו לא הייתה ישיבה מסודרת של דיווח, שדיסקין יצא לשיחת עבודה בארה״ב. גם אני עשיתי זאת בעבר. ואמר לי שביקש מדיסקין לטפל בוויזה שלי. במידה מסויימת זה נכון, נתניהו פעל באמצעות הגורם הנכון

רוטשילד: מה קרה עם הוויזה שלך אחרי שסיימת את התפקיד כראש המל”ל? תוך כמה זמן קיבלת ויזה אחר כך?

ארד: הצורך לנסוע התעורר כמה חודשים אחר כך שעמדתי לצאת להשתלמות באוניברסיטה בחו”ל והם נתנו לי ויזה למשתלמים אקדמאית. לקח שבועות לקבל ויזה.

רוטשילד: ארענן את זיכרונך מעדותך בשנת 2017

השופט משה בר-עם: הוא לא אמר שהוא לא זוכר, זה לא ריענון

רוטשילד: האם היה עיכוב בקבלת הוויזה?

ארד: ב-2017 כשמסרתי עדות לא ידעתי שאני עתיד להישאל על זה לכן עניתי מזיכרון, הפעם לקראת העדות הלכתי למוסד ולקחתי את כל הדרכונים ובדקתי את הדרכונים לפי תאריכים.

רוטשילד: בעדות אמרת לקח לאמריקאים חודשים ארוכים להנפיק לי ויזה.

ארד: לא ביקשתי מיד כשעזבתי, לכן זה מהרגע שעזבתי אבל מהרגע שביקשתי עד שקיבלתי זה שבועות.

רוטשילד: מתי עלה בשיח בינך לבין נתניהו השם של שלמה פילבר ומה נאמר?

עו”ד חדד: זה לא רלוונטי לכתב האישום, לתיק 1000 זה רלוונטי לתיק 4000 לנו אסור לשאול. העד הולך לדבר על אירוע מ-99.

גילדין: זה רלוונטי איך נתניהו תפס את פילבר, מזכר ראיון העד נשלח

עו”ד חדד: לא נכון

גילדין: סליחה, כולם יודעים שאנחנו הולכים לחקור על העדות.

השופטים פרידמן-פלדמן ושחם: תראו לנו.

עו”ד חדד: זו הודעה שלא נמסרה לנו , הם חשבו שזה לא רלוונטי מבחינת מסירת החומר אלינו, הנושא הזה קשור לטיב הקשר בין נתניהו לפילבר כפי שמופיעים בליבת האישום הראשון לכן הצוות של תיק 4000 צריך להיות פה כמו שהם דורשים. מבקש להסתכל במשקפיים של רלבנטיות

השופט בר-עם: אדוני מדבר על אירוע משנת 99 ופה אדוני מבקש מהעד לתת חוות דעת על טיב היחסים בין פילבר לנתניהו?

עו”ד חדד: לא הציגו את זה לפילבר לא לנתניהו.

רוטשילד: מתי אם בכלל נתקלת בנוני מוזס?

השופטת פרידמן-פלדמן: רגע, הצוות של נוני לא פה

עו”ד חדד: זה בסדר, הן יודעות.

ארד: לפני 2009 הפגישות עם נתניהו היו מתקיימות בקרלטון ואני נקראתי לפגישה איתו שם ב 17:00 נכנסתי לחדר דיונים והסתבר לי שעדיין מתנהלת ישיבה ישבו בין היתר נוני מוזס נתניהו הציג לי את נוני ונתן אשל

רוטשילד: אמרת שסיימת את תפקידך כראש המלל, ספר באיזה נסיבות

ארד: למעשה הודעתי למר נתניהו על התפטרותי לפחות 3 פעמים.

רוטשילד: אני שואלת אותך על סיום התפקיד שלך בשנת 2011 באיזה נסיבות זה היה האם היה קשר או לא קשר לחקירת שב”כ בעניינך?

ארד: לא, כי מכתב התפטרות אני מגיש באוגוסט בו אני מבקש לשחרר אותי מאחריות כי הוא (נתניהו) מנהל את מה שהוא מנהל בניגוד לחוק

עו”ד חדד: אם את הולכת לשם, אז רגע

השופטים: תמקדי אותו, הוא אמר שהתפטרותו לא קשורה לחקירת שב”כ

ארד: אני חושב שזה מהותי להבין על איזה רגע נפרדו דרכי מנתניהו

השופטת פרידמן-פלדמן: לא כך

רוטשילד: אותה חקירת שב”כ בעניינך איך הסתיימה, מה הוחלט?

ארד: אפשר לומר שבעצם התוצאה המוסמכת השיפוטית ניתנה ע״י היועמ”ש במספר אמירות אבל בעיקר על ידי רז ניזרי בוועדה גלויה במרץ 2012 ושם כאשר נוכחים כל הגורמים המעורבים אומר רז ניזרי ופונה אליי, לא ייחסו לך הדלפה לא הדלפת החקירה לא הסתיימה, אין נגדך כלום הסיווגים שלך עדיין עימך. אלה דברים שנאמרו שוב ושוב המסמך של הפרוטוקול מחייב.

חקירה נגדית על ידי עו”ד עמית חדד:

עו”ד חדד: אין לי כוונה לזלוג איתך למחוזות לא לנו למרות שהפיתוי גדול. עבדת 22 שנה במוסד?

ארד: כן

עו”ד חדד: סיימת ב-99 ושנתיים אחרונות במוסד שימשת יועץ מדיני של נתניהו?

ארד: כן. זכיתי שסבי נמנה עם עובדי השב”כ.

עו”ד חדד: בהודעה במשטרה אמרת שמאוקטובר 99 ועד מרץ היית באקדמיה ומאז לא היית בתפקיד רשמי

ארד: כן. אך ללא שכר, הייתי שם 3-4 חודשים

עו”ד חדד: באיזה תפקיד אתה היית?

ארד: כיועץ, כוונתו של ראש הממשלה הייתה אז למנות אותי למנכ”ל.

עו”ד חדד: אבל תפקיד רשמי לא היה לך

ארד: לא.

עו”ד חדד: אתה מונית לתפקיד ראש המל”ל ב-2009 וב-2011 אתה מסיים בטונים צורמים

ארד: טונים צורמים נשמעו כבר בהתחלה כלפיו

עו”ד חדד: משנת 1965 עד 2003 לא הייתה לך בעיה לקבל ויזה לארה”ב

ארד: נכון

עו”ד חדד: 2005 בארה”ב קיבלו חומר והשם שלך עלה בשל פגישה שלך עם פרנקלין שנידון בסוף ל-13 שנות מאסר. את הפגישה הזו אתה מקיים כאדם פרטי לא בתפקיד רשמי של מדינה.

ארד: נכון.

עו”ד חדד: אתה לא פעלת לקבל מידע סודי על ארה”ב, אבל בגלל העבר שלך במוסד והתפקיד שהיית בו באקדמיה באותו זמן הם חשדו בך.

ארד: הם חשדו שבעצם נכנסתי למוסד כשהשתחררתי מצה”ל והשנים באוניברסיטה בארה”ב היו כמבצע, וכל הפעילות שלי היא שאני שליח מוסד וממומן מוסד. נתניהו יש לו רגע זהה לשלי והוא לא היה חשוד.
עו”ד חדד: אתה מדבר על החששות של האף.בי.איי, נכון שנושא הריגול מאוד רגיש.

ארד: כן, אם יש כלל שמדינות לא מרגלות אצל ידידים, לא אנחנו שם ולא הם אצלנו.

עו”ד חדד: לכלל הזה לא תמיד הקפידו בו כמו אצל פולארד.

התנגדות בגלל ביטחון המדינה.

ארד:  זה לא היה של המוסד. כמי שהיה בקשר רציף עם האף.בי.איי וכל הגורמים הביטחוניים בארה״ב

עו”ד חדד: שאלתי לגבי ריגול בארה”ב, נכון שזה רגיש מבחינת האמריקאים

ארד: כן. זה העסיק אותנו רבות, אבל בתור מי שהיה מופקד…

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן (שוב נוזפת בארד): מר ארד, תשובות ממוקדות, תשובות ממוקדות

ארד: אמרתי שעמית צודק ואני הייתי על המשמר של זה. זה היה תפקידי ואחריותי

עו”ד חדד: עדיין האמריקאים חשדו בך עוד משנותיך כסטודנט.

ארד: לא רק נגדי

השופט שחם: אנחנו חורגים

עו”ד חדד: האמריקאים לא מתנהגים בעדינות בעניין זה. נכון?

ארד: לא. הבדיקה לא הייתה קשה בכלל

עו”ד חדד: פולארד לא היה קשה?

ארד: אתה עושה השוואות לא נכונות.

עו”ד חדד: אני לא מדבר עליך, אם מישהו פועל בארצות הברית בניגוד לכללים ופועל לטובת מדינת ישראל בארה”ב התגובה יכולה להיות קשה. נכון?

ארד: כן

ארד רוצה להמשיך לדבר אבל השופט שחם עוצר אותו.

ארד (מתפרץ בכעס): הם לא פעלו נגדי

עו”ד חדד: חלילה אל תתעצבן, אני לא מדבר עליך. אתה סיפרת שעם כניסתך לתפקיד ראש המל”ל ראש הממשלה פנה לדיסקין שיסייע לך לקבל ויזה.

ארד: אני סיפרתי שראש הממשלה סיפר לי את זה.

עו”ד חדד: ואתה סיפרת שלפני הנסיעה של דיסקין נתניהו פונה אליו כדי שדיסקין יסייע

ארד: אני זוכר שהוא אמר לי את זה אגב אורחה והוא אמר פחות או יותר שדיסקין בנסיעת עבודה בארה״ב לטפל בעניינים אחרים, הוא ביקש ממנו לטפל בזה לא כטובה, זה לגיטימי

עו”ד חדד: אקריא לך את הדברים מהחקירה שלך במשטרה: “מר נתניהו סיפר לי שהוא העלה את הדברים בפני דיסקין וזה האחרון עמד לדבר עם האמריקאים על הקושי של גורמי הביטחון לקבל ויזה״. יש פה משהו לא נכון?

ארד: פעם אחת זכרתי שזה היה לקראת נסיעה פעם אחרת זכרתי שזה היה במהלך נסיעה. האם זה כל כך משנה?

עו”ד חדד: הדבר השני שאתה אומר : “דיסקין עמד להעלות את הבעיה הכללית של אנשי ביטחון שצריכים לקבל ויזה״

ארד: נכון הוא אמר לי את זה

עו”ד חדד: את חוזר על מה שאמרת, ידעתי לפני הנסיעה של דיסקין וגם מפי דיסקין עצמו

ארד: כן דיברתי עם דיסקין פעם אחת.

עו”ד חדד: דיברת באופן כללי על כל גורמי הביטחון שנתקלים בקושי לקבל ויזה. זה היה לפני שדיסקין טס לחו”ל והוא אמר לך שהוא עומד לטפל בעניינים של אחרים במערכת הביטחון.

ארד: בגילי זה קשה לזכור. ידעתי מעבודתי האחרת. בהקשר הספציפי נאמר לי שנתניהו אמר שנסיעת העבודה הזו במסגרת דיסקין יעסוק גם בנושאים דומים ולפיכך ביבי ביקש ממנו גם לטפל בי.

עו”ד חדד: ידעת את זה גם מדיסקין עצמו?

ארד: כן שמעתי ממנו על הנסיעה שלו. אני זוכר שדיברתי איתו בחטף והוא דיבר על הנסיעה שלו. אני לא זוכר במדוייק.

עו”ד חדד: דיסקין העיד אחרת

ארד: אני ממליץ לסמוך עליו.

השופט שחם מעיר לעד שיעיד רק בעניין ובלי הערות ציניות ואומר לפרקליטות שזו הערה מיותרת.

עו”ד חדד: ידעת שנתניהו פנה לדיסקין בשל קשריו החמים עם ארה”ב?

ארד: לדגן היו קשרים אחרים

עו”ד חדד: ידעת שהפניה למר דיסקין לאחר שנתניהו פנה לגומרים אחרים וניסה לסייע לך?

ארד: אין לי מושג

עו”ד חדד: דיסקין מספר שמר נתניהו אמר שהיו פניות בערוצים אחרות וזה לא הצליח

התנגדות של הפרקליטות: איך העד יודע?

עו”ד חדד: שאלתי אם הוא מכיר או לא.

ארד: אתה משנה את השאלה, תן אותה בצורה מדוייקת.

עו”ד חדד: אני אומר לך שדיסקין סיפר שמר נתניהו מדבר איתו ושהוא כבר עשה ניסיונות לעזור לך, מודע?

ארד: אחרי שחזרתי לא זוכר מתי והוויזה בוטלה עשיתי כמו כל אזרח אחר, עשיתי בקשה לשר החוץ משרד החוץ והשגריר, אלה לא השתדלויות.

עו”ד חדד: שאלתי אם אתה מודע לזה.

ארד: לא אני לא יודע, הוא לא אמר לי אף פעם. אם הוא פנה איך זה נכשל.

השופט שחם (שוב נוזף בארד): לא צריך להתייחס להערה הזו.

עו”ד חדד: הבעיה שלך הייתה מול האף.בי.איי.

ארד: שלי ושל מדינת ישראל.

עו”ד חדד: לכן מי שיכול לפתור את זה – זה ראש האף.בי.איי.

ארד: לא. מי שיכול לפתור את זה היה מאיר דגן שהוא ראש המוסד לפנות לראש המוסד המקביל

עו”ד חדד: מה זה רלוונטי, הוא פרש ב-2004?

ארד: מאיר סיפר לי, אז אולי דמיינתי דברים שמאיר סיפר לי. תפנו למוסד כל הבירורים שעשה ראש השב”כ עשה, הכל מתועד ע״י המוסד מה התשובות, זה מתועד, תקבלו תשובות מדוייקות

עו”ד חדד: התפקיד לאסוף את החומר הוא של משטרת ישראל לא שלי, תבוא בטענות אליהם, אל תצעק עליי.

ארד: אבל אתה שואל אני מפנה אותך

עו”ד חדד: אם אני אומר לך שנתניהו דיבר עם הילרי קלינטון וגורמים נוספים בעניינך זה דבר שאתה יכול לשלול או שאתה לא יודע

ארד: לא יודע

עו”ד חדד: האם אתה עדכנת את דיסקין לפני שהוא דיבר עם בוב מילר מה הייתה הפעילות שלך בארה״ב

ארד: לא. כי הכל דווח בצורה מסודרת.

עו”ד חדד: דיסקין אומר שלא והכל היה משמועות ואתה אמרת שאני יכול לסמוך עליו.

ארד: הדיווח שלי לחיים תומר (ראש אגף) היה אמור לעבור לשב”כ, אין לי מושג אם עשו זאת.

עו”ד חדד: ב-2011 התפרסמו שורות כתבות שהיו סיבת ההתפטרות שלך מתפקיד ראש המל”ל. זוכר?

ארד: בוודאי כותרות ראשיות שאומרות ארד הודח על עבירות ביטחוניות

עו”ד חדד: שמידע סודי הודלף. האם השב”כ קבע שנכשלת בפוליגרף והדלפת חומר?

ארד: זה מה שאמרו בשב”כ לרוה”מ ורוה”מ אומר שאני לא הדלפתי ודיסקין העיד על כך.

עו”ד חדד: איך אתה יודע מה דיסקין אמר? מה זה פרלמנט?

ארד (צורח): הוא ישב עם חברים בכפר סבא זה הוקלט ועבר לבן כספית וזה האחרון ציטט את זה.

עו”ד חדד: אתה נכשלת בבדיקת הפוליגרף

ארד (ממשיך להשתולל): לא בטוח! הרבה סימנים היו על כך, כי הם כותבים אנחנו עושים מה שהמזמין ביקש

עו”ד חדד: מי זה המזמין?

ארד: ראש הממשלה

עו”ד חדד: תאשר לי שאתה רואה בו אחראי לחקירת השב”כ וכל מה שקרה לך

ארד: אתה מבקש ממני להגיד על ראייתי אני…

עו”ד חדד: נכון. ראיתי את מר נתניהו עושה דבר…

השופט בר-עם: למה להיכנס לזה?

עו”ד חדד: אני רק רוצה שהוא יגיד מה הוא מרגיש. ביקשתי להראות שהעד מלא בכעסים נגד ראש הממשלה הוא בטוח שהוא פתח לו חקירת שב”כ

ארד: זה תיאור של גישה שלי על הצדדים האמוציונליים שלי, אתה פסיכולוג?

עו”ד חדד: בתביעה של אולמרט אתה היית הפסיכולוג. אני רוצה להראות שאתה כעסת ועדיין כועס על ראש הממשלה, כן או לא

השופט שחם: לא למה, רק האם כן

ארד: אני אסביר

השופט שחם: לא.

השופטת פרידמן-פלדמן: רק תענה כן או לא.

השופט בר-עם: יש פה נושאים שהם לא מהותיים, אני מבינים שיש לך מה לומר ואתה אולי אומר אותם לאנשים אחרים במקומות אחרים וזה לא רלוונטי לכאן.

ארד (צורח): אתם רוצים ממני כן או לא? זה הכל? אני רוצה להגיד מה חשתי. ריחמתי על ראש הממשלה שהוא משסה את השב”ב לחפש מדליפים ובסוף זה יחזור אליו.
ראש הממשלה הוא זה שהנחה הורה עשה ובקולו גרם לסיפור הזה, לכן הפרקליטות אמרה לא אתה הדלפת הם יודעים מי כן. זה מה שאני חשבתי

עו”ד חדד: הוא אמר שמשרד המשפטים קבע שאתה כן הדלפת

ארד: הייתי שמח לבדוק את הדברים שלהם. אבל נשחרר

עו”ד חדד: אתה היית בקשר עם בן כספית לאורך השנים?

ארד: כמעט ולא כי הוא היה סדין אדום של ראש הממשלה ואני הקפדתי על כבודו של ראש הממשלה. פעם אחת שהלכתי אליו זה היה בתיווך נתן אשל כדי להציל את תדמיתו של ראש הממשלה.

עו”ד חדד: אתה אומר דברים לא נכונים.

השופט שחם: אני חושב שזה דברים לא נחוצים

עו”ד חדד: אתה מבקש ממני לנהוג בריסון והעד לא עושה כן.. אני לא יכול לאפשר זאת. אתה טענת שלאחר שראית תחקיר של דרוקר ב-2016 בעניין הצוללות פנית לחבר למסור תצהיר

ארד: כן, חבר לשעבר מהשב”כ, זה היה איש שהיה בשב”כ ולאחר מכן היה בתפקיד בכיר במשטרה, אני חושב שזה היה רפי פלד.

עו”ד חדד: חושב?

ארד: מה זה משנה? הוא ביקש מהמשטרה לזמן אותי ואכן זימנו אותי.

עו”ד חדד: זו הייתה פניה ראשונה שלך למשטרה?

ארד: הייתה קודמת לסגלוביץ’ (שהיה ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה) כמה שנים קודם לכן או ב-2012 או ב-2013

עו”ד חדד: למה פנית אליו?

ארד: התקשרתי, כשהוא ביקש ממני לבוא ללוד העדפתי לא ללכת.

עו”ד חדד: אתה מספר במשטרה שדיברת עם סגלוביץ’.

ארד: לא היו שיחות עם סגלוביץ’ למעט ניסיון לקבוע פגישה

עו”ד חדד: אבל אתה אומר לחוקר במשטרה שהאבחנה של סגלוביץ’, אז דיברת עם סגלוביץ’.

ארד: דיברתי איתו אחרי כשהוא היה ב’יש עתיד’ כדי להילחם בשחיתות השלטונית, השם של נתניהו לא עולה שם וזה באופן כללי ויש שחיתות שלטונית בכל המדינה. לא רק על ידי נתניהו.

עו”ד חדד: מי ביקש לזמן אותך למשטרה?

ארד: אני מאוד מפוזר לא זוכר, אם אתה תגיד לי להתקשר למשטרה אני לא יודע מה המספר. יש אחד אריאל, היו הרבה חוקרים ואני לא זוכר אף שם.

עו”ד חדד: אקריא לך כך : ״אני רוצה שיוצג כי אתם זימנתם אותי ומומי (משולם) אומר לך חד משמעי”.

ארד: בדיוק

עו”ד חדד: אבל זה לא נכון אתה אמרת שאיש השב”כ הוא זה שדאג שיזמינו אותך

ארד: למה חשוב לך שזה יוצג אם זה כך? התכוונתי שלא זומנתי כנחקר אלה באתי לתת עדות.

עו”ד חדד: אתה חושב שיש לנו איי קיו 80. אז כשאתה אומר לו את זה וכשאנחנו רואים שאתה זה שדאגת שיזמינו אותך אבל מתעקש שזה יוצג אחרת

ארד: אני לא מתמצא במונחים האלה.

עו”ד חדד: עכשיו זה יהיה קצת לא נעים אבל חייבים – זה קטע מהמסמך שנטען שזה יומן אנחנו נראה שזה לא יומן בשום דרך. יש פה דברים שכותב ניר חפץ. אתה מכיר את זה?

ארד: בוודאי הוא פרסם זאת באמצעות רביב דרוקר.

עו”ד חדד: תקרא את זה בבקשה

השופט שחם: איך זה קשור

עו”ד חדד: יש טענה של העד על חלקים אחרים מהמסמך הוא חלק מקובץ גדול. חפץ אומר שהוא לא זוכר. המדינה טענה כלל הקפאת הזיכרון.

השופט שחם: זה מרחיק לכת.

עו”ד חדד: אני רוצה להראות שהכלל לא נכון, שיש פה אולי ולכל היותר סיפורת.

גילדין: חלקים אחרים הוגשו כבר.

השופטת פרידמן-פלדמן: אני רוצה לומר משהו, זה ייסרק כחסוי מפאת כבוד העד.

עו”ד חדד: הכל פורסם באמצעות דרוקר. אני רוצה שהוא יגיד שמדובר בשקרים.

גילדין: אנחנו מתנגדים, ביקשנו שעורך המסמך יעיד, ההגנה התנגדה. בית המשפט קיבל את הגשת חלק מהמסמכים. אני מתנגד להגשת המסמך.

עו”ד חדד: אתה לא זוכר את הפרוטוקול.

השופט שחם: לא מגישים את זה כראייה לאמיתות התוכן, מבקשים להגיש את זה למטרה ספציפית וזה בסדר.

עו”ד חדד: מר ארד, זו ההזדמנות שלך להגיד שמה שכתוב פה נכון או לא נכון, וזה לא מתאר את הדברים כהווייתם.

ארד: ניר חפץ הוא עד במשפט הזה.

השופט בר-עם: נכון.

ארד: הוא זה שהעיד על הצורה בה נחקר, צורה חזקה מה קרה ואיך הפך לעד מדינה. זה עומד ברמת הדייקנות הנמוכה כמו הדברים שהוא נאלץ להודות. מה שכתוב פה זה דברים שהוא הוזה, משמיץ, מרכל, זו דרכו, הוא עושה את זה בהרבה דברים, אם הוא מוסמך להגיד את הדברים.

עו”ד חדד: מה שכתוב פה זה אמת?

ארד: לא אמת!

סיום החקירה הנגדית.

גילדין: בראשית ביקשנו לשאול על פילבר, בית המשפט קיבל את ההתנגדות. להגנה היו שתי טענות כי צוות 4000 לא נמצא, לדעתנו זה רלוונטי לאישום 1000. הטענה שלנו הייתה שזה מאוד רלוונטי איך נתניהו תופס את פילבר, אני מבקש מבית המשפט לדעת מה הטעמים שהוא קיבל את ההתנגדות, כי יכול להיות שבית השפט סבור שהעניין חשוב בעניין לאישום הראשון אז יכול להיות שנבקש שהצוותים של תיק 4000 ונזמן את מר ארד.

השופטת פרידמן-פלדמן (דוחה את הבקשה של גילדין): קיבלנו את ההתנגדות מכל הטעמים.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *