מתי אפשר להוציא לחופשה מרוכזת, והאם מותר לנצל ימי בחירה? זכויות עובדים ברמדאן

הרמדאן, החודש המקודש למוסלמים והתשיעי בשנה המוסלמית, יחל בשבוע הבא. במהלך החודש נוהגים מוסלמים לצום בכל שעות האור, ובשעות הערב לשבור את הצום, לבקר בני משפחה וחברים ולהשתתף בפעילויות חברתיות. הרמדאן יחל השנה ביום שני, 11 במרץ ויסתיים ביום שלישי, 9 באפריל. שיאו של החודש הוא ביום ה-27 שלו, המכונה לילת אל קדר, אשר יחול השנה ב-5 באפריל. חודש הרמדאן מסתיים בשלושה ימי חג – עיד אל פיטר.

על פי החוק, עובדים זכאים להיעדר מעבודתם בהתאם לחגים הנהוגים בדתם. עם זאת, ימי חודש רמדאן אינם נחשבים לימי חג שמקנים זכאות לחופשה בשכר מעבודה, כי אם לימי עבודה רגילים, ועובד מוסלמי יקבל שכר רגיל בעבור עבודתו בימים אלה. לעומת זאת, עיד אל פיטר, החל בסוף חודש רמדאן, מוכר כיום חג עבור עובדים מוסלמים, והם רשאים להיעדר מעבודתם במהלך ימי החג מבלי ששכרם ייפגע.

במוסד לבטיחות ולגיהות מדגישים כי לצום עשויות להיות השפעות בריאותיות על העובד, בייחוד לעובדים המועסקים בעבודות פיזיות קשות ובימים חמים. לפיכך, מומלץ הן לעובדים והן למעסיקים של עובדים שצמים להפחית ככל האפשר את עומס העבודה בימי הצום, להתחיל ולסיים עבודות מוקדם מהרגיל כדי לא להגיע לשעות החמות, לעבוד עד כמה שאפשר במקומות מוצלים, לדאוג לאוורור טוב בסביבת העבודה ולהמעיט בעבודות פיזיות ככל האפשר. יש לשים לב לעובדים ולקולגות ולזהות מבעוד מועד סימנים להתייבשות או למכת חום כגון סחרחורות, בלבול, הקאות או קוצר נשימה. במצבים שכאלה, או לאחר עבודה פיזית קשה שגורמת לתחושת צמא או רעב, מומלץ להפסיק את הצום ולצום ביום אחר במקומו – כמקובל על פי הדת.

מומלץ לאכול בימי הרמדאן ארוחת בוקר בריאה, לפני זריחת השמש כמקובל, אך להימנע מאכילה מרובה ומאוכל מלוח ורווי בשומנים, המגביר את תחושת הצמא. הארוחה המומלצת מורכבת מפחמימות, כגון תמרים וחלבה, וכן ממוצרי חלב.

האם למעסיק מותר להוציא את עובדיו לחופשה יזומה בחודש רמדאן?
מעסיק רשאי להוציא עובד מסוים או את כלל העובדים לחופשה מרוכזת במהלך חודש רמדאן, וזאת בכפוף לתנאים הבאים: אם מספר ימי החופשה (כולל היום הפנוי והמנוחה השבועית) הוא 7 ימים לפחות, יש להודיע לעובדים על ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.

יש לוודא כי לעובד יש די ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול.

מה קורה אם לעובד אין מספיק ימי חופשה לנצל?
במקרה כזה מעסיק רשאי לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:

  • לא להוציא את אותם עובדים לחופשה.
  • להוציא את העובד לחופשה בתשלום מבלי לנכות ימים אלה מימי החופשה שייצברו לו בעתיד.
  • להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום, או לחופשה בתשלום וצבירת “ימי חופשה שליליים” רק בתנאי שהעובד מעוניין לצאת לחופשה באותו מועד והסכים לכך מפורשות.

חופשה ביוזמת העובד
עובד רשאי לבקש חופשה באחד מימי חודש הרמדאן על חשבון יום בחירה, בתנאי שלא ניצל כבר את יום הבחירה הכללי העומד לרשותו באותה שנהלשם כך על העובד להודיע למעסיק לפחות 30 יום מראש. על המעסיק לאשר את בקשתו של העובד.

מה אם העובד ניצל את ימי הבחירה שלו?
במקרה כזה אין חובה על המעסיק להיעתר לבקשת העובד, אם כי עליו לשקול את בקשתו ולסרב לה רק אם יש טעמים ענייניים המצדיקים סירוב. במידה ואושרה החופשה, ינוכה יום חופשה שלם עבור כל יום שבו נעדר העובד מהעבודה.

עובד שיצא לחופשה מעבודתו באחד מימי הרמדאן או בערב תחילת הרמדאן זכאי לשכר מלא עבור אותו יום.

אם המעסיק הסכים לכך, רשאי עובד לצאת לחופשה ארוכה על חשבון ימי החופשה הצבורים שלו או כחופשה ללא תשלום.

מהן זכויות עובדי המדינה המוסלמים בחודש רמדאן?
עובדי מדינה הצמים במהלך חודש רמדאן רשאים לאחר לתחילת העבודה בשעתיים או לסיים את יום העבודה שעתיים מוקדם יותר, במהלך כל ימי הצום. לשם כך, על העובדים לתת הודעה מראש ולקבל אישור מהממונים עליהם.

מה זכויות העובדים המוסלמים בעיד אל פיטר?
עובדים מוסלמים, שבחרו את ימי החג המוסלמים כימי החג שלהם, ולהם ותק של 3 חודשים במקום העבודה, רשאים להיעדר מעבודתם במהלך ימי החג מבלי ששכרם ייפגע, ומבלי שינוכו להם ימי חופשה. עובדים מוסלמים שעובדים במהלך החג זכאים לתשלום שכר בגובה 150%. בערב החג, במקום עבודה שבו עובדים 8 שעות ביום במשך 6 ימים בשבוע, יום עבודה בערב החג לא יעלה על 7 שעות ובמקומות עבודה שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, יום העבודה בערב החג יהיה עד 8 שעות. מקובל שיום העבודה בערב החג יסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת החג.

דבר היום
כל בוקר אצלך במייל

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *