נחתם הצו להעלאת שכר המינימום

שר העבודה יואב בן צור חתם על העלאת שכר המינימום, והחל מתאריך 1.4.24 גובה שכר המינימום לחודש יעמוד על סך 5,880.02 ₪ עבור משרה מלאה.

שכר המינימום השעתי עומד על 30.61 ש”ח.

העלאת שכר המינימום באה בעקבות עליית השכר הממוצע במשק ל-12,379 שקל בחודש, ותתרחש החל מאפריל 2024.

נשיאות המגזר העסקי בראשות דובי אמיתי התנגדה להעלאה בטענה כי מדובר בנטל כבד על העסקים.

מנגנון העדכון האוטומטי של שכר המינימום, כפי שמוגדר היום בחוק, קובע כי מדי שנה בחודש אפריל – שכר המינימום במשק יתעדכן ויעמוד על לא פחות מ-47.5% מהשכר הממוצע, כפי שנקבע ב-1 בינואר של אותה שנה. זאת, ככל שלא נקבע שכר מינימום גבוה יותר בהוראת שעה.

בשנים האחרונות, ולפני העדכון שנכנס לתוקף בחודש אפריל 2023, עמד שכר המינימום במשק על 5,300 ₪ (כפי שנקבע בהוראת שעה החל מ-1.12.2017). בשנים 2021 – 2022 הוקפא השכר הממוצע במשק כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, וזאת על מנת לייצב את תקציב המדינה ולמנוע את העיוותים שנוצרו בתקופת משבר הקורונה. עם תום תקופת ההקפאה, וכמפורט לעיל, עודכן שכר המינימום ועלה מ-5,300 ₪ ל-5,571.75 ₪. מדובר בעליה של למעלה מ-5% בשכר המינימום החודשי.

גובה שכר המינימום השעתי מחושב על פי 5,571.75 (שכר מינימום) חלקי 182 שעות חודשיות. יצוין כי שבוע העבודה במשק קוצר מ-186 ל-182 שעות בצו הרחבה, אך נכון לשלב זה המחוקק עדיין לא עדכן את השינוי בחוק.

גובה שכר מינימום יומי לעובד שעובד במקום עבודה שבו עובדים 6 ימים בשבוע הוא 222.87 ₪ (על פי חישוב של 5,571.75 חלקי 25). גובה שכר מינימום יומי לעובד במגזר פרטי שעובד במקום עבודה בו עובדים 5 ימים הינו 257.16 ₪ (לפי חישוב של 5,571.75 חלקי 21 ו-2/3). בכל מקרה, אסור שהשכר לשעת עבודה יפחת מ-30.61 ₪.

כאשר משולם לעובד שכר מינימום והוא השכר הקובע לצורך תשלום דמי מחלה, הפרשות סוציאליות ופיצויי פיטורים, אזי המרכיבים הסוציאליים שמפריש המעסיק יעלו בהתאם להעלאת שכר המינימום במשק.

לעניין דמי הבראה, יצוין כי תעריף דמי ההבראה מעודכן בצווי הרחבה לכן, חישוב זכות זו לא תלוי בעליית שכר המינימום.

בכל שאלה שעוסקת בזכויותיך כעובד/ת, ניתן לפנות למוקד המידע והשירות של ההסתדרות בטלפון 2383*. המוקד פעיל בימים א’ עד ה’, בין השעות 08:00 – 18:00.

◼️ לרשימת קבוצות הווטסאפ השוות שכדאי לכם להצטרף אליהן – לחצו כאן

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *