שיעורי תורה וקריאת תהילים לזכרה של הרבנית הצדקנית מרת מרגלית טולידאנו ע”ה | חרדים אשדוד

 

במלאת עשור להסתלקותה של הרבנית הצדקנית הדגולה והחסודה אשת חיל, בת של קדושים מרת מרגלית טולידאנו ע”ה רעיתו של יבלחט”א הרה”ג רבי יוסף טולידאנו רבה של ‘גבעת זאב’ וביתו של האדמו”ר הגה”ק בנש”ק רבי מאיר אבוחצירא זצוק”ל, בנה, האדמו”ר רבי שמואל שמעון טולידאנו שליט”א ראש מוסדות התורה והחסד “בית מאיר”, ערך שבת שכולה תורה ועליה לציון רבתי בהר הזיתים במוצאי שבת קודש.

בשבת קודש במוסדות “בית מאיר” בסיטי, התקיימה תפילת מנחה עם ציבור רחב שהגיע במיוחד, בסעודה שלישית לאחר מכן ערכו סעודה שלישית ברוב עם, שבמהלכה נשא דברי תורה בנה האדמו”ר הגר”ש טולידאנו ונכדו של הגה”ק בנש”ק רבי מאיר אבוחצירא זצוק”ל, לאחר מכן ערכו קריאת תהילים בין כל המשתתפים לעילוי נשמתה של הרבנית הצדקנית ע”ה.

כשעה לאחר צאת השבת, יצאה הסעה מאורגנת להר הזיתים, שם ערכו תפילה וקריאת תהילים מתוך חוברות תפילה מיוחדים על קברה שבמרומי הר הזיתים לצד קברו של אביה הגה”ק בבא מאיר זצוק”ל ואחיה האדמו”ר רבי אלעזר אבוחצירא זצוק”ל.

בנה הגר”ש טולידאנו בדבריו העלה את זכרה והביא את דברי הגמ’ ‘הני נשי במאי זכיין’, שיש לנשים שני זכויות, שלוקחים את בניהם לת”ת, מכינים להם אוכל, מלמדים אותם. ושמחכות לבעליהן שבאים מבית המדרש, זו המעלה שהיתה לרבנית המנוחה ע”ה.

הזכיר את מעלותיה ומידותיה הטובות, הצניעות שהיתה בה, עמדה לימין בעלה אבי מורי שליט”א שהוא תלמיד חכם גדול, בנים ובנות וחתנים ת”ח. גידלה את בנותיה הצנועות קדושות וטהורות בדרך טובה וטהורה, בדרך של אבותינו הקדושים.

זכתה המנוחה ע”ה לקחת הרבה ממידותיו של אביה הגדול מור סבי הגה”ק בבא מאיר זצוק”ל באהבת התורה ומסירות נפש לקיום תורה ומצוות, צניעות ותורת חסד על לשונה בכל עת, גם בימיה הקשים והיתה נקראת במשפחה בפי כל – “מרגניתא דרבי מאיר”.

הרבנית ע”ה היתה לאוזן קשבת לתושבי “גבעת זאב” ומחוצה לה, היתה נוסכת עידוד, חיזוק והכוונה ביחס מיוחד ואישי. אדם שהיה נכנס עצוב ומדוכא היה יוצא עם חיוך על הפנים, חזק ומעודד. יהי רצון שלעת כזו שעם ישראל נמצא במצב של מלחמה צרה וצוקה, שתעמוד בתפילה לפני הכבוד ותעורר רחמי שמים לזכות לכל עם ישראל.

לאחר התפילות על הציון, הדליקו נרות על קברה וערכו תפילות לישועת הכלל והפרט, הגר”ש טולידאנו בירך את חיילי צה”ל והחטופים שיחזרו לשלום לביתם בבריאות גופא בזכות הרבנית הצדקנית ע”ה.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *